/Files/images/bibl/sayt_stornki/images (1).jpg

Основна мета виховної роботи школи:

формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ, керуючись Державною національною програмою «Освіта», програмою «Творча обдарованість», Конвенцією про права дитини, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, обласною програмою «Діти України», основними орієнтирами виховання уянів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

- реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

- співпраця з органами учнівського самоврядування;

- інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

- формування системи цінностей і якостей особистості, яка складається з:

1. Ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави;

2. Ціннісного ставлення до людей;

3. Ціннісного ставлення до природи;

4. Ціннісного ставлення до мистецтва;

5. Ціннісного ставлення до праці;

6. Ціннісного ставлення до себе.

/Files/images/bibl/sayt_stornki/romashka2.jpg

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

· Активізація превентивної роботи серед школярів з метою розвитку почуття соціальної відповідальності підлітків за свою поведінку;

· Виховання патріотичної свідомості молоді, шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної війни;

· Виховання шанобливого ставлення до роду, сім’ї,

· Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

· Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

· Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

· Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

· Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;

· Доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної виховної роботи

/Files/images/razdeliteli/i (5).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 738

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.