/Files/images/bibl/sayt_stornki/images (1).jpg

Основна мета виховної роботи школи:

формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ, керуючись Державною національною програмою «Освіта», програмою «Творча обдарованість», Конвенцією про права дитини, Концепцією громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, обласною програмою «Діти України», основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

- організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проєктної педагогіки;

- змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

- реалізація в процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

- оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

- співпраця з органами учнівського самоврядування;

- інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

- формування системи цінностей і якостей особистості, яка складається з:

1. Ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави.

2. Ціннісного ставлення до людей.

3. Ціннісного ставлення до природи.

4. Ціннісного ставлення до мистецтва.

5. Ціннісного ставлення до праці.

6. Ціннісного ставлення до себе.

/Files/images/bibl/sayt_stornki/romashka2.jpg

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

· Активізація превентивної роботи серед школярів з метою розвитку почуття соціальної відповідальності підлітків за свою поведінку.

· Виховання патріотичної свідомості молоді, шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Другої світової війни.

· Виховання шанобливого ставлення до роду, сім’ї.

· Формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів.

· Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки.

· Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою.

· Виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності та культури розумової праці.

· Створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування.

· Доцільне використання можливості позашкільних освітніх закладів для організації позакласної та позашкільної виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 2293

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.