Повернутися до звичайного режиму

СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Організація виховного процесу. Планування заходів за пріоритетними напрямами

1. Організація роботи класних керівників

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Організація чергування класів та класних керівників на І семестр 2022/2023 навчального року Янжула В.М. До 01.09. 2022 Графік
2. Надання методичної допомоги молодим класним керівникам Янжула В.М. До 10.09. 2022 Інформація
3. Планування виховної роботи класних керівників Янжула В.М. До 14.09. 2022 План
4. Створення та корекція планів виховної роботи Класні керівники До 21.09. 2022 План
5. Організація роботи гуртків та спортивних секцій Коваленко Т.О. До 14.09.2022 Графік
6. Складання графіків відкритих класних годин, проведення тренінгів Янжула В.М. До 14.09. 2022 Графіки
7. Стан роботи класних керівників щодо профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму Коваленко Т.О. Протягом року КК
8. Перевірка стану ведення щоденників учнями 1-11-А класу Адміністрація Протягом року Довідка
9. Організація збору інформації про відвідування учнями занять Класні керівники Соц. педагог Щоденно, щотижня Журнал обліку
10. Контроль за відвідуванням учнями занять Соц. педагог Протягом року Інформація, наказ
11. Контроль класних журналів Адміністрація Жовтень, січень, березень, червень Наказ
12. Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр і ІІ семестр 2022/2023 навчального року Коваленко Т.О. Грудень, червень Наказ
13. Аналіз роботи з профілактики правопорушень серед підлітків за І семестр і ІІ семестр 2022/2023 навчального року Коваленко Т.О. Грудень, червень Наказ
14. Проведення зустрічі з учнями 1-11-А класу щодо початку навчального року Класні керівники 30.08. 2022 Графік
15. Відвідування учнів пільгових категорій вдома та складання актів обстеження Класні керівники Соц. педагог До 14.09. 2022 Акти
16. Оформлення класних куточків, куточків національної символіки, профілактики дитячого травматизму. Класні керівники До 05.09. 2022 Усна доповідь

2. Формування ціннісних пріоритетів:

2.1. Ціннісне ставлення до себе

Початкова школа

Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здорового способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості.

Основна школа

Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення бути фізично здоровою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку.

Старша школа

Розуміння та аналіз «Я-концепції здоров’зберігаючих навичок». Уміння орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

№ з/п Назва/тема Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Конкурс малюнків «Увага! Діти на дорозі!» для учнів 1-4-х класів Класні керівники Вересень Фотозвіт
2. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-А класу Класні керівники Упродовж навч. року Інформація
3. Організація заходів до Міжнародного дня відмови від паління (15.11) Педагоги-організатори Листопад План
4. Організація та проведення тижня правових знань (1-11 кл.) Педагог-організатор класні керівники Грудень Інформація
5. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів району, міста, області (1-11 кл.) Учителі фізичної культури Упродовж навч. року Інформація
6. Організація роботи в рамках Школи сприяння здоров’ю (за окремим планом) (1-11 кл.) Капуста І.Є. класні керівники Упродовж навч. Року Інформація
7. Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни Іванова С.В.класні керівники Упродовж навч. року Фотозвіт
8. Участь у конкурсах різного рівня Педагог-організатор Упродовж навч. року Звіт

2.2. Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Початкова школа

Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії і мови свого народу, країни. Почуття гордості й поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народився. Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій. Розуміння правил взаємодії людей у сім’ї та суспільстві.

Основна школа

Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до українських родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та володіння українською мовою. Шанобливе ставлення до державної символіки. Знання історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

Старша школа

Любов до Батьківщини, рідного краю, повага до державних символів. Знання та усвідомлення необхідності дотримуватися конституційно-правових норм. Готовність до захисту інтересів Батьківщини. Участь у житті школи й роботі учнівського самоврядування. Повага і толерантне ставлення до представників інших етносів, віросповідань і культур.

№ з/п Назва/тема Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Розробка правил внутрішнього розпорядку Коваленко Т.О., класні керівники 1-11-А класу Вересень Графік
2. Зробити розробку до Першого уроку Янжула В.М. класні керівники 1-11-А класу До 01.09.2022 Творчі розробки
3. Організація заходів до Міжнародного Дня грамотності Янжула В.М., класні керівники 1-11-А класу Вересень План
4. Оновлення куточків національної символіки у класних кімнатах Класні керівники 1-11-А класу До 14.09.2022 Інформація
5. Організація заходів до Дня миру Янжула В.М., класні керівники 1-11-А класу Вересень План
6. Активізація роботи органів учнівського самоврядування Янжула В.М. Упродовж навчального року Інформація
7. Участь у районній виставці–конкурсі Педагог-організатор, класні керівники 1-11-А класу За окремим графіком Фотозвіт
8. Організувати та провести заходи до Дня Козацтва, Дня Захисника України Педагог-організатор, класні керівники 1-11-А класу Жовтень План
9. Участь у районному конкурсі ужиткового мистецтва «Український сувенір» Педагог-організатор, класні керівники Листопад Фотозвіт
10. Спланувати та провести День Соборності Янжула В.М., класні керівники 1-11-А класу Січень План
11. Участь у заходах різного рівня, присвячених Дню Державного Прапора, Дню Міста, 28-й річниці Незалежності України Янжула В.М., Коваленко Т.О., класні керівники Упродовж навчального року План
12. Спланувати та провести тиждень правових знань Янжула В.М., класні керівники 1-11-А класу Грудень План
13. Організація екскурсій до історичного музею, екскурсій містом і областю; сприяти проведенню екскурсій поза межі області. За окремим планом. Янжула В.М., Коваленко Т.О., класні керівники Упродовж навч. року Наказ, фотозвіт
14. Свято Святого Миколая Педагоги–організатори, класні керівники 18.12. 2022 Сценарій
15. Проведення циклу бесід, класних годин з історією виникнення та розвитку державної символіки України Класні керівники, Лисицина О.О. Упродовж навч. року Інформація
16. Участь у районному конкурсі-захисті учнівських проектів для учнів 3-6-х класів «Харків очима небайдужих дітей» Класні керівники 3-6-х класів Лютий-березень Фотозвіт
17. Участь у районному миротворчому фестивалі «Формат:МИР» Коваленко Т.О. Лютий Фотозвіт
18. Організація заходів до Шевченківських днів Вчителі української мови та літератури Березень План
19. Організація відзначення національних і міжнародних свят за переліком календарних свят Класні керівники Упродовж навчального року План
20. Організація заходів до Дня вишиванки Янжула В.М., вчителі української мови та літератури Травень План
21. Організація заходів до Дня слов'янської писемності та мови Янжула В.М., класні керівники Травень План
22. Участь в урочистостях до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Днів Пам`яті та примирення Класні керівники, Коваленко Т.О., Янжула В.М. Травень План
23. Організація екскурсій «Пам’ятні місця Харківської області» Класні керівники Упродовж навч. року Наказ, фотозвіт
24. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці. Лисицина О.О. Упродовж навч. року Інформація, фотозвіт

2.3. Ціннісне ставлення особистості до сім'ї, родини, людей

Початкова школа

Запобігання та мирне розв¢язування конфліктів. Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження.

Основна школа

Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, колективі.

Старша школа

Здійснення вільного морального вибору. Потреба допомагати іншим.

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером Соц. педагог Упродовж навч.року Інформація
2. Взяти участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини Педагог-організатор, класні керівники Упродовж навч.року Фотозвіт
3. Організація батьківських зборів Коваленко Т.О., класні керівники Упродовж навч.року Протокол
4. Організація заходів щодо Міжнародного дня толерантності та інклюзивної освіти (16.11) Янжула В.М., класні керівники Листопад План
5. Взяти участь в акції милосердя «Нехай Миколай прийде до кожного» Янжула В.М., Кл.керівники Листопад Інформація
6. Взяти участь в акціях соціального спрямування Класні керівники, педагог-організатор Упродовж навч. року Інформація
7. Скласти план заходів щодо 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Янжула В.М., класні керівники Упродовж навч. року План
8. Взяти участь в акції «Подаруй оберіг солдату» Янжула В.М., класні керівники Грудень Фотозвіт
9. Організація та участь у заходах в рамках тижня правових знань Янжула В.М. класні керівники Грудень План
10. Організація заходів до Дня сім’ї Янжула В.М., Коваленко Т.О., класні керівники Травень План
11. Організація тематичної виставки у шкільній бібліотеці (за окремим графіком) Лисицина О.О. Упродовж навч. року Фотозвіт
12. Взяти участь у заходах присвячених Міжнародному Дню захисту дітей Педагог-організатор, класні керівники Травень-червень План
13. Організація заходів в рамках Школи сприяння здоров’ю. Іванова С.В. класні керівники Упродовж навч. року План

2.4. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Початкова школа

Здатність розуміти і сприймати інформацію художньо-тематичної спрямованості, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, переживання, прив’язані зі сприйманням творів різних видів мистецтва.

Основна школа

Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять , термінів.

Старша школа

Сформованість потреби спілкування з мистецтвом. Розуміння й аналіз художніх образів мистецтва. Участь у позакласній та позашкільній діяльності.

№ з/п Назва/тема Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів Коваленко Т.О., класні керівники Упродовж навч. року План
2. Організація заходів до Всеукраїнського Дня бібліотек Янжула В.М., класні керівники, Лисицина О.О. Вересень План
3. Організація виставки новорічних листівок, поробок, ялинок Педагог-організатор Грудень Фотозвіт
4. Участь в районній та обласній виставці писанок Коваленко Т.О. Янжула В.М.. Квітень Інформація
5. Організація співпраці роботи класних колективів з театрами, музеями, галереями м.Харкова, Будинком органної та камерної музики Коваленко Т.О., Янжула В.М., Упродовж навч. року Фотозвіт
6. Організація та проведення спектаклів для учнів школи Ізотова О.Є. Упродовж навч. року Сценарій
7. Участь у районному огляді-конкурсі шкільних хорових колективів Коваленко Т.О. Квітень Фотозвіт

2.5. Ціннісне ставлення особистості до праці

Початкова школа

Усвідомлення значення праці в житті людини. Відповідальність за результати власної праці та праці інших. Уявлення про різні види професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові.

Основна школа

Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага й цінності. Уміння доводити справу до логічного завершення.

Старша школа

Сформованість практичних умінь і навичок ведення домашнього господарства. Професійне самовизначення. Трактування професійної діяльності.

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Організація роботи з озеленення кабінетів та коридорів школи Гайдар А.М. класні керівники Упродовж навч. року Інформація
2. Організація чергування по школі класних колективів Янжула В.М., Класні керівники До 01.09. 2022, упродовж навч. року Наказ
3. Організація зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО, коледжів, ліцеїв для професійної орієнтації учнів Астахова Н.О. Упродовж навч. року Інформація
4. Організація роботи класних колективів з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Класні керівники Упродовж навч. року Інформація
5. Участь в акції «Листопад» Класні керівники Жовтень-листопад Фотозвіт
6. Проведення трудових десантів «Подвір’я нашої школи - найчистіше» Гайдар А.М., класні керівники Упродовж навч. року Фотозвіт
7. Проведення рейдів «Школа – твій дім, будь господарем в нім» Янжула В.М., Упродовж навч. року Фотозвіт
8. Оформлення куточку профорієнтації та виставки «Все про професії» Лисицина О.О. Квітень Фотозвіт
9. Сприяння організації екскурсій на підприємства м. Харкова Янжула В.М., класні керівники Упродовж навчального року Наказ, фотозвіт

2.6. Ціннісне ставлення особистості до природи

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Організація та проведення конкурсу «Щедрість рідної землі» Педагог-організатор, класні керівники Вересень-жовтень Фотозвіт
2. Організація та проведення новорічних конкурсів Педагог-організатор, класні керівники Грудень Фотозвіт
3. Проведення акції «Турбота про птахів» Класні керівники Листопад-березень Фотозвіт
4. Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна» Гайдар А.М. класні керівники Квітень-травень Фотозвіт
5. Організація та проведення заходів до Дня пам’яті Чорнобильської аварії Класні керівники Квітень План

3. Традиційні свята школи

Модуль 1. Свято Першого дзвоника

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Про організацію та підготовку свята Першого дзвоника Булавінцева О.М. До 14.08. 2022 Наказ
2. Створення сценарію до свята Ізотова О.Є. До 17.08.2022 Сценарій
3. Проведення зустрічі з учнями перед початком нового року Класні керівники 30.08. 2022 Графік
4. Підготовка номерів художньої самодіяльності Янжула В.М. 17.08. 2022- 31.08. 2022 Графік
5. Підготовка матеріалів до Першого уроку Класні керівники До 01.09. 2022 Тематична розробка
6. Оформлення святкової лінійки Класні керівники До 01.09. 2022 Фотозвіт
7. Проведення свята Першого дзвоника Коваленко Т.О. 01.09.2022 Фотозвіт
8. Аналіз проведення свята Першого дзвоника Булавінцева О.М. 01.09. 2022 Усна доповідь

Модуль 2. "День вчителя"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Про організацію та підготовку Дня вчителя Булавінцева О.М. До 21.09. 2022 План
2. Створення сценарію до Дня учителя Коваленко Т.О. До 21.09. 2022 Сценарій
3. Підготовка номерів художньої самодіяльності Янжула В.М. 21.09. 2022– 30.09. 2022 Фотозвіт
4. Підготовка стіннівок до Дня учителя Класні керівники До 30.09. 2022 Творчі роботи
5. Проведення святкового концерту до Дня вчителя Коваленко Т.О. 30.09. 2022 Фотозвіт

Модуль 3. "Посвята в першокласники"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Про організацію та підготовку заходу Коваленко Т.О. Жовтень Наказ
2. Написання сценарію до Свята Коваленко Т.О., Класні керівники Жовтень Сценарій
3. Підготовка номерів художньої самодіяльності Класні керівники 1-А класу Жовтень Інформація
4. Проведення свята Коваленко Т.О. Жовтень Фотозвіт

Модуль 4. «День українського козацтва. День Захисника України»

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. План заходів щодо організації та проведення свята. Коваленко Т.О. Жовтень План
2. Проведення класних годин, із запрошенням ветеранів, учасників бойових дій у зоні ООЗ,волонтерів. Класні керівники Жовтень Фотозвіт
3. Проведення тематичних уроків, присвячених Дню Захисника України. Вчитель історії та правознавства Жовтень Фотозвіт
4. Спортивні змагання «Козацькі розваги» Вчителі фізичної культури Жовтень Фотозвіт
5. Виставка малюнків до свята Янжула В.М. Жовтень Фотозвіт

Модуль 5. "День Збройних Сил України "

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. План заходів щодо організації та проведення свята Педагог-організатор Грудень План
2. Підготовка листівок з поздоровленням ветеранів, волонтерів, учасників бойових дій; майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії. Педагог-організатор Грудень Фотозвіт
3. Створення сценарію до заходу Педагоги-організатори До 30.11. 2022 Сценарій
4. Проведення класних годин, з запрошенням ветеранів, учасників бойових дій у зоні АТО,волонтерів. Класні керівники Грудень Фотозвіт
5. Проведення тематичних уроків, присвячених Дню збройник сил України Вчителі історії та правознавства Грудень Фотозвіт

Модуль 6. "Новорічні свята"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Наказ про організацію та проведення Новорічних свят Янжула В.М. До 14.12. 2022 Наказ
2. Скласти план заходів до Новорічних свят, план на зимові канікули Коваленко Т.О., Янжула В.М. До 09.12. 2022 План
3. Оформлення актової зали Педагог-організатор Грудень Фотозвіт
4. Підготовка плакатів до новорічних свят Класні керівники Грудень Фотозвіт
5. Організація та проведення конкурсів: - «Замість ялинки-гілка»; - «Ялинкові іграшки»; - «Різдвяні листівки». Коваленко Т.О., Янжула В.М. Грудень Фотозвіт
6. Організувати та провести новорічні вистави для молодших школярів Ізотова О.Є. Грудень Фотозвіт

Модуль 7. "День Закоханих"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Сценарій до свята. Педагог-організатор До 01.02.2023 Сценарій
2. Оформлення актової зали Педагог-організатор 13.02.2023 Фотозвіт
3. Випуск стіннівок, присвячених Дню Закоханих Класні керівники 1-11-А класу Лютий Фотозвіт
4. Організація роботи святкової пошти Педагог-організатор Лютий Фотозвіт
5. Виставка малюнків, творчих робіт Янжула В.М., класні керівники 1-11-А класу Лютий Фотозвіт
6. Проведення свята Педагог-організатор 14.02.2023 Фотозвіт

Модуль 8." Свято 8 Березня"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. План заходів щодо проведення свята Коваленко Т.О. Березень План
2. Оформлення актової зали Педагог-організатор, Березень Фотозвіт
3. Підготовка листівок, квітів до жіночого свята Класні керівники Березень Творчі роботи
4. Проведення святкового концерту Коваленко Т.О. Березень Фотозвіт
5. Конкурс стіннівок до Свята 8 Березня Янжула В.М. класні керівники Березень Фотозвіт

Модуль 9. Танцювально-спортивне свято

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. План заходів щодо проведення свята Коваленко Т.О. Квітень- травень План
2. Оформлення спортивної зали Капуста І.Є. Квітень- травень Фотозвіт
3. Підготовка танцювальних номерів Класні керівники Квітень- травень Графік репетицій
4. Проведення свята Коваленко Т.О. Квітень- травень Фотозвіт

Модуль 10. «Одна родина»

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. План заходів щодо проведення свята Коваленко Т.О. Квітень- травень План
2. Оформлення актової зали Педагог-організатор Квітень- травень Фотозвіт
3. Підготовка номерів Класні керівники Квітень- травень Графік репетицій
4. Проведення свята Коваленко Т.О. Квітень- травень Фотозвіт

Модуль 11. "День Перемоги"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Підготовка листівок, подарунків ветеранам Янжула В.М., класні керівники Квітень-травень Фотозвіт
2. Уроки мужності та пам’яті, години спілкування за участю ветеранів, учасників бойових дій у зоні АТО Педагог-організатор, класні керівники Квітень-травень Фотозвіт
3. Концертна програма для ветеранів Коваленко Т.О. Травень Фотозвіт
4. Заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення. «1939-1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» Педагог-організатор, класні керівники Упродовж навч. року Інформація
5. Вечори пам’яті, присвячені героям-визволителям України в роки Другої світової війни, героям Небесної сотні, героям АТО. Педагог-організатор, класні керівники Упродовж навч. року Фотозвіт
6. Участь у військово-спортивній грі «Патріот» серед старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів району та міста. Сліпченко Т.В. Квітень Наказ, фотозвіт
7. Участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)серед старшокласників навчальних закладів району та області. Сліпченко Т.В. Квітень Наказ, фотозвіт
8. Акції волонтерських учнівських об’єднань: «Нам пам’ять залишилася в спадок…» (діти – ветеранам війни, діти – дітям війни, діти – вчителям- ветеранам війни, учасникам АТО), «Листи ветеранам та воїнам», «Голуб миру», «Допоможи ближньому», «Ветеран живе поруч», «Милосердя», «Земля наш спільний дім», «Добро починається з тебе». Коваленко Т.О. Квітень-травень Інформація, фотозвіт
9. Цикл зустрічей-лекцій з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій, учасниками АТО. Коваленко Т.О. Упродовж навч. року Фотозвіт
10. Організація екскурсій за маршрутом: Меморіали Харкова (Дробицький Яр –Лісопарк). Коваленко Т.О. Янжула В.М., класні керівники Упродовж навч. року Фотозвіт , наказ
11. Організація екскурсій до музеїв. Коваленко Т.О. Янжула В.М., класні керівники Упродовж навч. року Фотозвіт

Модуль 12. "Прощання з Букварем"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Складання плану, змісту проведення свята Мамонова В.І. Коваленко Т.О. Травень План
2. Підготовка сценарію свята «Прощання з Букварем» Мамонова В.І. Коваленко Т.О. Травень Сценарій
3. Підготовка номерів художньої самодіяльності Мамонова В.І. Коваленко Т.О. Травень Фотозвіт
4. Проведення репетиції з учнями 1-А класу Мамонова В.І. Травень Графік репетицій
5. Проведення свята Коваленко Т.О. Мамонова В.І. Травень Фотозвіт

Модуль 13. "Прощавай, початкова школа"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Планування проведення свята Класні керівники Травень План
2. Підготовка віршів, пісень до свята Класні керівники Травень Інформація
3. Підготовка танцювальних. Музичних номерів Коваленко Т.О., класні керівники Травень Інформація
4. Проведення репетиції з учнями Коваленко Т.О., класні керівники Травень Графік
5. Проведення свята Коваленко Т.О., класні керівники Травень Фотозвіт

Модуль 14. "Свято Останнього дзвоника"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Планування проведення свята Останнього дзвоника Коваленко Т.О. Травень План
2. Наказ про організацію проведення свята останнього дзвоника Булавінцева О.М. Квітень Наказ
3. Складання сценарію, підбір ведучих, читців Коваленко Т.О. Травень Сценарій
4. Проведення репетицій з учасниками свята Коваленко Т.О. Травень Графік
5. Оформлення святкової лінійки до свята Останнього дзвоника Педагог-організатор Травень Фотозвіт
6. Проведення свята Коваленко Т.О. Травень Фотозвіт

Модуль 15. "День захисту дітей"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Планування заходів до Дня захисту дітей. Педагог-організатор Червень План
2. Проведення шкільного конкурсу малюнків на асфальті. Класні керівники 1-4-х класів Червень Фотозвіт
3. Проведення різноманітних розважальних конкурсів. Класні керівники 1-4-х класів Червень Фотозвіт

Модуль 16. "Випускний вечір"

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Термін Форми узагальнення Відмітка про виконання
1. Обговорення плану випускного вечора з батьками випускників Адміністрація, Трубіцина Л.П. Квітень Протокол
2. Планування проведення випускного вечора з класним керівником 11-А класу Коваленко Т.О. Квітень План
3. Наказ про організацію та проведення випускного вечора. Булавінцева О.М. Травень Наказ
4. Складання сценарію Випускного вечора Коваленко Т.О. Квітень-травень Сценарій
5. Репетиція Випускного вечора Коваленко Т.О., класні керівники класів Травень -червень Графік
6. Проведення Випускного вечора Коваленко Т.О. Червень Фотозвіт
7. Звітування про хід випускного вечора до Управління освіти адміністрації Салтівського району Харківської міської ради в телефонному режимі Булавінцева О.М. Червень Телефонний режим
Кiлькiсть переглядiв: 442

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.