Повернутися до звичайного режиму

Про нашу учнівську громадську організацію

В школі створено учнівську організацію "Лідер", вона об'єднує учнів 5-11 класів. Кількість членів - 96 учнів.

Лідер - це школяр, що має здібності ефективно впливати на тих, хто поруч, змінювати їїхню думку.

Рада лідерів складається з лідерів центрів дитячої ініціативи та ладерів класів. Засідання ради лідерів проводять щомісячно. рада лідерів планує свою роботу за такими розділами:

1. Вступ (аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на новий)
2. Організаційна робота (визначення тематики загальношкільних конференцій, тематика класних зборів (теми затверджують класні збори)).
3. Засідання ради лідерів.
4. Робота центрів дитячої ініціативи.

Структура учнівського самоврядування складається з ради лідерів та центрів дитячих їніціатив:

- центр дитячої ініціативи «Інтелект»

- центр дитячої ініціативи «Безпека життєдіяльності»

- центр дитячої ініціативи «Господар»

- центр дитячої ініціативи «Прес-центр»

- центр дитячої ініціативи «Громадянин-патріот»

- центр дитячої ініціативи «Дозвілля і спорт»

- центр дитячої ініціативи «Милосердя і родина»

- центр дитячої ініціативи «Шеф-наставник»

Президентом шкільного самоврядування є учениця 10-А класу Бондаренко Анастасія:

/Files/images/samovryaduvannya/Бондаренко А.В..jpg

Куратором кожного центру ініціативи є учителі школи; координаторами - педагоги-організатори.

Дитяча організація є органом учнівського самоврядування.

Наше самоврядування є самоврядуванням учнівським.
Його творять всі учні школи і тільки вони.
Зміст виховної роботи складається не з безплідних розмов з дитиною, а із створення таких життєвих ситуацій, в яких проявляються кращі риси особистості.
Діти повинні брати участь у шкільному житті. Для цього вони повинні користуватися правом самоврядування, проявляти постійну взаємодопомогу. Учнівське самоврядування є конкретним видом діяльності учнів .
Назва нашої дитячої організації «Лідер».
Наш девіз: «Лідер» - це сила!
«Лідер» - це ми!
Найкращі своєї країни сини.
Організація має свої атрибути: емблему, девіз, гімн.
Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.
Які завдання вирішує учнівське самоврядування:
1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.
2.Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань жи
ття класу та школи.
4. Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення особистість.
5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.
6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах.
7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та суспільної мети.
8. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

Напрямки діяльності:
- формування внутрішньої потреби кожного до постійного поповнення знань;
- формування поважного ставлення до батьків, людей старшого і молодшого віку;
- формування національної свідомості кожного на основі вивчення історії, традиції і звичаїв рідного народу, розвиток творчих здібностей кожного;
- формування уміння вільно виражати свої погляди і думки;

- формування і пропаганда здорового способу життя.
Мотивація дітей до участі в організації:
робота з формування високої свідомості кожного учня;
виховувати поважне ставлення до Конституції України, державних символів;
прищеплювати любов до української мови і поважне ставлення до інших мов;
формувати життєву компетентність на стимулювання, реалізацію її творчого потенціалу;
розвивати творчі риси характеру, а саме:
- цілеспрямованості;
- ініціативності;
- вимогливості;
- наполегливості;
- толерантності;
- винахідливості;
- оригінальності;
розвивати світогляд старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності.
В основі шкільного самоврядування є:
- демократизація та гуманізація виховного процесу;
- зв’язок виховання з реальним життям;
- виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності;
- єдність вимог і повага до особистості;
- послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;
- відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів;
- свідомість, самодіяльність та активність учнів.
Нормативні джерела дають можливість створити на локальному рівні дієву систему засобів правового регулювання учнівського самоврядування. Отже, документами, які визначають юридичну можливість впровадження у навчальному закладі самоврядування є:
1. Конвенція про права дитини.
2. Конституція України.
3. Закон “Про місцеве самоврядування в Україні”.
4. Закон “Про освіту”.
5. Закон “Про загальну середню освіту”.
6. Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад.
7. Закон України «Про громадські організації».
Школа потребує системного, новаторського забезпечення виховного процесу, який ґрунтується на демократичних засадах залучення кожного учня до значущої для нього діяльності. Допомогти дитині самореалізуватись - головна мета школи. І тільки в співпраці і співтворчості можливий прогрес у розкритті творчих можливостей особистості школяра.
В системі позаурочної діяльності нашої школи важливе місце належить організації життя учнівського колективу як сприятливого середовища для самовираження особистості, як школи співробітництва і продуктивної взаємодії з іншими людьми. Учнівське самоврядування забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої й систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.
Учнівське самоврядування організовано на загальношкільному та класному рівнях:
Загальношкільним органом учнівського самоврядування в школі є Рада старшокласників, яка обирається щорічно на учнівській конференції на початку кожного навчального року. В раді старшокласників створені центри: навчальний, соціальний, трудовий, спортивний, культосвітній, прес - центр.
Навчальний центр
Навчальний центр відповідає за організацію навчання школярів, відвідування ними уроків, якість засвоєння навчальних предметів. Робота, яку проводить навчальний центр, є одним з найважливіших напрямків роботи ради старшокласників, тому в цьому центрі працюють найбільш авторитетні і відповідальні учні школи.
Соціальний центр
Соціальний центр сприяє забезпеченню підтримки учнів соціально вразливих категорій, контролює відвідування ними навчальних занять, харчування в шкільній столовій. За ініціативою цього центру було проведено благодійний ярмарок і зароблені кошти перераховані в шкільну їдальню для харчування дітей з малозабезпечених родин.
Трудовий центр
Трудовий центр займається організацією суботників, чергування по школі, ремонту шкільних меблів, організацією допомоги ветеранам, інвалідам та іншим особам похилого віку, які потребують допомоги.
Спортивний та культосвітній центри
Спортивний та культосвітній центри організують спортивно – масову роботу та відпочинок учнів.
Прес-центр
Прес-центр відповідає за інформаційне забезпечення життя школи на шкільному та районному рівнях, в Інтернеті та інших засобах масової інформації, організує випуск шкільної газети „ Шкільна країна”, в тому числі і в електронному варіанті, проводить виставки та конкурси малюнків, стіннівок.
Основним принципом учнівського самоврядування школи є: „Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо.”
Учнівське самоврядування – не засіб звільнення вчителів від педагогічних обов’язків і завантаження ними учнів. Це спроба розширити діапазон діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливостей для їхньої співдружності, творчого пошуку й ініціативи, засіб навчитися жити і працювати за законами демократичного суспільства.
Від розвитку свідомості дитини залежить її подальше життя як повноправного члена суспільства та свідомого громадянина, що чітко знає своєї права і обов’язки і може вільно орієнтуватись у політичній, економічній чи соціальній ситуації. Діяльність учнівського самоврядування важлива не тільки для шкільного сьогодення, але й для майбутнього успіху юних громадян. Створюючи модель учнівського самоврядування, ми прагнули втілити в життя мрію про дитячу самостійність, про можливість повної самореалізації, бо творити індивідуальність необхідно саме в юнацькому віці, коли формується характер та визначаються якості особистості.

Електронна скринька довіри: stop_buling@i.ua

Кiлькiсть переглядiв: 912

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.