/Files/images/biblioteka/37.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_14-09-22.jpg /Files/images/biblioteka/36.jpg

Інтеграція та інклюзія

Інтеграція - зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами у регулярний освітній простір. Ми пристосовуємо учня до вимог школи.

Інклюзія передбачає пристосування шкіл та їх загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів – як обдарованих дітей, так і тих, котрі мають особливі потреби. Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент учнів та диференціює освітній процес, відповідаючи на потреби учнів усіх груп та категорій.

Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві вцілому.

Інклюзивна школа

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

Не дивлячись на те, що інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для досягнення рівних можливостей і повної участі, для їх ефективної діяльності необхідні спільні зусилля не лише з боку вчителів та персоналу школи, а й ровесників, батьків, членів родин.

Основний принцип інклюзивної школи полягає в тому, що:

Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними.

Школи мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання.

Забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних навчальних планів, прийняття організаційних заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів та партнерських зв'язків зі своїми громадами.

Діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм для забезпечення успішності процесу навчання.

Вони є найбільш ефективним засобом, який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками.

Інклюзивний підхід:

- створення таких умов, за яких усі учні мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у загальноосвітніх школах;

- водночас, усі учні мають можливість отримати досвід, знання, які сприяють подоланню упереджень й дискримінації та сприяють формуванню позитивного ставлення до тих, хто „відрізняється”.

Ключовий принцип, який лежить в основі інклюзивного підходу, полягає в тому, що школи мають бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. До їх числа належать діти з проблемами у розвитку та обдаровані діти, безпритульні і працюючі діти, діти, котрі належать до мовних, етнічних чи культурних меншин. Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові проблеми.

Основні принципи та цінності

Інклюзивна освіта – цінності:

- Це визнання того, що всі діти можуть навчатися;

- Це робота зі всіма дітьми, незалежно від їх віку, національності, мови, походження, особливостей розвитку;

- Це вдосконалення освітніх структур, систем і методик для забезпечення потреб всіх дітей;

- Це частина великої стратегії по створенню інклюзивного суспільства;

- Це динамічний процес, який знаходиться постійно в розвитку.

Інклюзивна освіта базується на таких принципах:

- Цінність людини не залежить від її здібностей і досягнень.

- Кожна людина здатна відчувати і думати.

- Кожна людина має право на спілкування і на те, щоб бути почутою.

- Адаптація системи до потреб дитини, а не навпаки.

- Справжня освіта може здійснюватися тільки в контексті реальних взаємостосунків.

- Всі люди потребують підтримки і дружби ровесників.

- Задоволення індивідуальних освітніх потреб кожної дитини.

- Визнання спроможності до навчання кожної дитини та, відповідно, необхідність створення суспільством відповідних для цього умов.

- Залучення батьків до навчального процесу дітей як рівноправних партнерів та перших вчителів своїх дітей.

- Командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає залучення педагогів, батьків та спеціалістів.

- Складність завдань повинна відповідати здібностям дитини.

- Рівний доступ до навчання у загальноосвітніх закладах та отримання якісної освіти кожною дитиною.

- Подолання потенційних бар'єрів в навчанні.

Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та навчальне середовище до потреб учнів, які відрізняються своїми навчальними можливостями.

Переваги інклюзивної освіти:

для дітей з особливими освітніми потребами:

- Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

- Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

- Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

- Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

- У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

для інших дітей:

- Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

- Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

- Діти вчаться співробітництву.

- Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

для педагогів та фахівців:

- Вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

- Вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

- Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

/Files/images/_mn-ms_zolota_osn_/изображение_viber_2020-04-15_20-30-52.jpg

/Files/images/_mn-ms_zolota_osn_/изображение_viber_2020-04-15_20-31-01.jpg

Презентація "Інклюзивна освіта"

/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-22_12-48-35.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-28_12-44-29.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-28_12-50-56.jpg /Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_13-53-41.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_13-53-40.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_13-53-42.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_14-10-09.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_14-11-23.jpg /Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_13-53-39.jpg/Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_13-54-57.jpg /Files/images/biblioteka/изображение_viber_2019-11-29_13-54-32.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 538

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.